Sản phẩm tái chế thi tuyên truyền về rác thải nhựa của HS Trường THPT Krông Ana

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đề nghị các lớp ghi tên lớp vào sản phẩm dự thi, lớp nào chưa ghi thì kịp thời bổ sung.

Danh sách sản phẩm sẽ tiếp tục cập nhật.