HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KÌ


Thầy Phạm Tự Phúc
HT từ 1984 đến 1985

Thầy Nguyễn Văn Thuật
HT từ 1985 đến 1986

Thầy Hoàng Văn Thiềng
HT từ 1986 đến 1997

Thầy Nguyễn Viết Đồng
HT từ 1997 đến 2009

Thầy Võ Trung Dũng
HT từ 2009 đến 2015Thầy Nguyễn Chơn Ủy
HT năm học 2015- 2016

Thầy Vương Xuân Hồng
HT từ 2016
   


PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA QUA CÁC THỜI KÌ

employee fucks his big tity boss eva notty xvideos indiansexmovies.mobi cute dress underess chashmish girl pussy and boobs
boyfriend removing girlfriends clothes and kissing letmejerk.fun porno hay un agujero en el vestuario de las chicas
step-sister wants to get pregnant by herbrothe por luxuretv.fun mi hermana esta lavando ropa y le doy una sorpresa
 

Thầy Nguyễn Phương Úy
PHT 1984

 

Thầy Lê Công Phi
PHT từ 1986 đến 1994

 

Thầy Nguyễn Hữu Đắc
PHT từ 1991 đến 1994

 

Thầy Võ Trung Dũng
PHT từ 2000 đến 2001

 

Thầy Nguyễn Viết Đồng
PHT từ 1994 đến 1997

 

Cô Nguyễn Thị Minh Nga
PHT từ 1997 đến 1999

 

Cô Võ Thị Thanh Tuyền
PHT từ 1998 đến 2012


Cô Nguyễn Thị Ty
PHT từ 2004 đến 2014

Thầy Vương Xuân Hồng
PHT năm học 2015-2016
 

Thầy Nguyễn Văn Mạnh
PHT từ 2012 đến nay


Thầy Phan Đăng Trung
PHT từ 2014 đến nay


Thầy Ngô Văn Huynh
PHT từ 2016 đến nay