Kế hoạch hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chất thải nhựa đã và tiếp tục là vấn đề môi trường nóng, có tính toàn cầu. Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư ngỏ tới các cơ quan, đơn vị có liên quan và đồng bào cả nước đề nghị thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề chất thải nhựa. Đối với các Bộ, ngành và địa phương, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật giải quyết đồng bộ, hiệu quả vấn đề chất thải nhựa.

Ngày 09 tháng 6 năm 2019, trong Lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa, Thủ tướng Chính phủ đã đặt mục tiêu “phấn đấu đến năm 2021 các cửa hàng, chợ, siêu thị ở các đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đến năm 2025 cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần”.

Đứng trước thảm họa “ô nhiễm trắng”, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên cả nước. Đây là phong trào nhằm kêu gọi tất cả các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội và mỗi người dân, bằng những hành động nhỏ và thiết thực của mình, hãy thay đổi hành vi, thói quen, dừng ngay việc sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay từ hôm nay và từ phút giây này.

Chương trình phát động của trường THPT Krông Ana như sau:

I. Tiến hành phân loại rác thải nhựa và túi nilon

Nhà trường sẽ bố trí các thùng rác dành riêng biệt cho chai, hộp nhựa, ống hút và túi nilon , vỏ bút, thước kẻ , dụng cụ học tập bằng nhựa trong thời gian tới để có thể tái chế hoặc xử lý theo đúng quy trình, đồng thời hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi. Kêu gọi CBGV và HS bỏ rác đúng nơi quy định.

(GVCN các lớp khuyến khích HS có năng khiếu mỹ thuật tình nguyện tham gia sơn vẽ thùng rác và báo tên cho Ban truyền thông – Cô Hương Thảo)

II. Cuộc thi “Trường học không có chất thải nhựa dùng một lần”

1.          Nội dung thi

Gồm 2 thể loại:

Thể loại 1: Phóng sự về chất thải nhựa và sự ảnh hưởng của nó đến môi trường.

Thể loại 2: Tái chế chất thải nhựa thành những vật dụng có ích cho cuộc sống hoặc làm sản phẩm mới thay thế cho sản phẩm nhựa dùng 1 lần.

2.     Đối tượng tham gia

Mỗi lớp làm một sản phẩm để dự thi thuộc một trong 2 thể loại trên.

3.     Tiêu chí chấm điểm

– Các sản phẩm phải thể hiện tính sáng tạo, ý tưởng mới, có tính thiết thực và có tác dụng tuyên truyền tốt.

– Các sản phẩm phải do chính lớp tự làm. Thể loại phóng sự không sao chép những phóng sự, tài liệu có sẵn. Thể loại sản phẩm tái chế hoặc sản phẩm thay thế nhựa dùng một lần không được mua các sản phẩm cùng loại có sẵn để dự thi.

– Khuyến khích các phóng sự bám sát tình hình địa phương và thực tế hoạt động của học sinh, cần xuất hiện hình ảnh HS tham gia làm phóng sự để làm minh chứng cho việc tự làm. Các sản phẩm tái chế hay thay thế cần có ảnh lưu lại quá trình hoạt động của HS để vừa làm kỉ niệm vừa có nguồn minh chứng nếu BTC yêu cầu.

4.  Thời gian nộp sản phẩm cho BTC

Hạn chót nộp sản phẩm: 2/1/2020.

Phóng sự gửi về địa chỉ email của Ban Truyền thông: bttkrongana@gmail.com (ghi rõ tên lớp) hoặc gửi trực tiếp USB cho thầy Nguyễn Đức Lễ (tổ Tiếng Anh). Các phóng sự dự thi có đầu tư tốt sẽ được đưa lên website của nhà trường.

Các sản phẩm tái chế từ rác thải hoặc sản phẩm thay thế cho sản phẩm nhựa dùng một lần trưng bày ở phòng Truyền thống, sẽ được tổ chức bán công khai để gây quỹ cho lớp. Trên sản phẩm cần ghi rõ tên lớp và giá bán đề xuất.

5.     Khen thưởng và kỷ luật

Xếp các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho 2 thể loại trên. Các lớp đạt giải sẽ cộng điểm thi đua. Những lớp không tham gia sẽ bị trừ điểm thi đua.

BAN TRUYỀN THÔNG