Trường THPT Krông Ana tiến hành vệ sinh, khử trùng CSVC phòng tránh dịch corona

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 6/2/2020, thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, Trường THPT Krông Ana đã tiến hành vệ sinh, khử trùng CSVC nhằm tăng cường phòng tránh dịch corona.