Tổng quan thi THPT QG 2018, 2019, TN 2020 và TN 2021 THPT Krông Ana

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Tỉ lệ tốt nghiệp và điểm trung bình: số liệu không tính thí sinh tự do và thí sinh bỏ thi

Năm 2018 : 

Toán Văn Anh Trung bình học bạ 12 Tỉ lệ tốt nghiệp
5.01 5 3.53 7.1 98.09 %

Năm 2019 :

Toán Văn Anh Tự nhiên Xã hội Trung bình học bạ 12 TB điểm xét TN Tỉ lệ tốt nghiệp
5.83 5.03 3.96 5.30 5.78 7.37 6.41 350/362 = 96,69 %

Năm 2020 : 

Toán Văn Anh Tự nhiên Xã hội Trung bình học bạ 12 TB điểm xét TN Tỉ lệ tốt nghiệp
6.90 6.02 3.87 5.93 6.58  7.56  362/366 = 98,91 %

Năm 2021 : 

Toán Văn Anh Tự nhiên Xã hội Trung bình học bạ 12 TB điểm xét TN Tỉ lệ tốt nghiệp
7.14 6.11 6.30 6.97 6.35  7.54  6.63  336/343 = 97,96 %

Năm 2019: Huyện Ea H’Leo có tỉ lệ tốt nghiệp cao nhất tỉnh Đăk Lăk, huyện Krông Ana đứng thứ 3 toàn tỉnh, đạt tỉ lệ tốt nghiệp cả huyện là 94,89 %, cao hơn rất nhiều tỉ lệ trung bình toàn tỉnh (88,87%) và cao hơn mức trung bình cả nước (Theo bộ GD và ĐT, năm 2019, tỉ lệ tốt nghiệp THPT trên cả nước đạt khoảng 94,06%, giảm 3,51% so với năm 2018). (số liệu tính cả thí sinh tự do và thí sinh đang học). Trường THPT Krông Ana xếp thứ 13 toàn tỉnh về tỉ lệ tốt nghiệp (tỉ lệ này tính cả thí sinh tự do). Có 351/365 (362 đang học + 3 thí sinh tự do) HS đậu tốt nghiệp, 14 HS trượt tốt nghiệp (12 HS đang học và 2 thí sinh tự do). 12 Hs trượt tốt nghiệp đều do không đạt tổng điểm, không có HS nào bị điểm liệt, cụ thể ở các lớp : 12A1: 4 Hs ; 12A5: 4 Hs ; 12A7: 2 Hs ; 12A9: 2 Hs

Năm 2020: Là năm có nhiều biến động về thời gian học cũng như thời điểm thi, trong đợt 1 thi vào ngày 9,10/8/2020 có 371 thí sinh tham gia dự thi, gồm 366 HS lớp 12 đang học tại trường và 5 thí sinh tự do. Tỉ lệ tốt nghiệp đạt 362/366 = 98,91 % HS lớp 12 và 5/5 = 100% thí sinh tự do. Trung bình toàn tỉnh Đăk Lăks đợt 1 đạt 97,66 %. Trường THPT Krông Ana xếp thứ 9 toàn tỉnh về tỉ lệ tốt nghiệp (tỉ lệ này tính cả thí sinh tự do). Có 367/371 (366 đang học + 5 thí sinh tự do) HS đậu tốt nghiệp, 4 HS trượt tốt nghiệp (4 HS đang học và 0 thí sinh tự do). 4 Hs trượt tốt nghiệp có 1 HS đi trễ, 1 Hs bị điểm liệt môn tiếng Anh, 2 HS không đạt điểm trung bình, cụ thể ở các lớp 12A4 : 1 Hs (đi trễ) ; 12A2 : 1 Hs ; 12A10 : 2 Hs

Năm 2020: Toàn trường có 343 HS dự thi, trong đó có 7 HS trượt tốt nhiệp ở các lớp: 12A10 (3), 12A11 (2), 12A3 (1) và 12A9 (1). Tất cả các HS trượt tốt nghiệp đều do không đạt điểm trung bình.

2. Số lượng điểm cao nhất

Năm 2018:

TT Môn Điểm Đăk Lăk THPT Krông Ana
1 Toán Từ 9 5 1
2 Văn Từ 9 19 1
3 Vật lý Từ 9 4 2
4 Địa lý Từ 9 45 1
5 GDCD Từ 9,75 16 1

Năm 2019: Số lượng điểm cao nhất ở tất cả các môn so với toàn tỉnh đều giảm và rất ít so với toàn tỉnh

Năm 2020:

TT Môn Điểm Đăk Lăk THPT Krông Ana
1 Toán Từ 9,6 40  5
2 Văn Từ 8,75 72  3
3 Tiếng Anh Từ 8,6 72  6
4 Vật lý Từ 9 57  8
5 Hóa học Từ 9,25 58  4
6 Sinh học Từ 8,5 81  2
7 Lịch sử Từ 9,25 90  3
8 Địa lý Từ 9,25 54  2
9 GDCD Từ 9,75 146  4

Năm 2021:

TT Môn Điểm Đăk Lăk THPT Krông Ana
1 Toán Từ 9,0 540 6
2 Văn Từ 8,75 460 9
3 Tiếng Anh Từ 9,4 610 7
4 Vật lý Từ 8,75 189 5
5 Hóa học Từ 8,75 370 8
6 Sinh học Từ 8,0 375 4
7 Lịch sử Từ 9,0 163 7
8 Địa lý Từ 9,0 328 8
9 GDCD Từ 9,5 1356 12

3. Điểm trung bình:
3.1 Điểm trung bình các bài thi : 
điểm trung bình của các môn không phản ánh đúng năng lực trung bình của học sinh vì với một số môn HS chỉ thi để đảm bảo không bị điểm liệt, dẫn đến điểm trung bình khá thấp

Năm 2018 :

Môn TOÁN VĂN HÓA SINH SỬ ĐỊA GD ANH
SỐ HS 364 364 247 247 247 117 117 117 364
Điểm TB 5.02 5.00 4.86 4.76 4.31 3.85 5.43 6.75 3.53

Năm 2019 :

Môn TOÁN VĂN HÓA SINH SỬ ĐỊA GD ANH
SỐ HS 362 362 142 142 142 220 220 220 362
Điểm TB 5.85 5.05 5.73 5.61 4.56 4.34 6.05 6.96 3.98

Năm 2020: thống kê 365/366 thí sinh

Môn TOÁN VĂN HÓA SINH SỬ ĐỊA GD ANH
SỐ HS 365 365 162 162 162 203 203 203 365
Điểm TB 6.90 6.02 6.52 6.60 4.67 5.14 6.73 7.85 3.88

Năm 2021: điểm TB các môn hầu như thấp hơn năm 2020

Môn TOÁN VĂN HÓA SINH SỬ ĐỊA GD ANH
SỐ HS 343 343 135 135 135 208 208 208 343
Điểm TB 6.20 5.97 6.48 6.59 4.68 4.64 6.64 7.53 4.63

3.2 Điểm trung bình theo khối:

Năm 2019:

Môn Chỉ tính HS các khối Điểm TB
Toán A0 +A1 + B0 + D0 6.77
Ngữ văn C0 + D0 5.14
Vật lý A0 + A1 6.44
Hóa học A0 + B0 6.20
Sinh học B0 6.60
Lịch sử C0 4.66
Địa lý C0 6.26
Tiếng Anh A1 + D0 5.17

Năm 2020: 

Môn Chỉ tính HS các khối Điểm TB
Toán A0 +A1 + B0 + D0 7.82
Ngữ văn C0 + D0 6.19
Vật lý A0 + A1 7.24
Hóa học A0 + B0 7.23
Sinh học B0 6.36
Lịch sử C0 5.26
Địa lý C0 6.79
Tiếng Anh A1 + D0 5.23

Năm 2021: Môn Lịch Sử, Tiếng Anh, Toán có sự khác biệt nhiều so với năm 2020

Môn Chỉ tính HS các khối Điểm TB
Toán A0 +A1 + B0 + D0 7.14
Ngữ văn C0 + D0 6.11
Vật lý A0 + A1 7.19
Hóa học A0 + B0 7.22
Sinh học B0 6.49
Lịch sử C0 4.87
Địa lý C0 6.75
Tiếng Anh A1 + D0 6.30

4. Phân bố số lượng HS theo điểm từng môn

Năm 2019 :

Điểm TOÁN VĂN HÓA SINH SỬ ĐỊA GD ANH
1.20 1
1.25 1
1.40 2
1.5 1
1.60 1
1.75 1 4
1.8 6
2.00 2 1 2 7
2.20 9
2.25 2 2 2 1 5
2.40 1 17
2.5 5 1 2 4 7
2.6 1 16
2.75 4 2 2 1 11 1
2.80 5 25
3 4 5 3 9 16 1 25
3.2 2 40
3.25 15 3 4 16 9 1
3.40 3 24
3.5 10 5 2 5 21 1
3.6 7 18
3.75 8 2 7 13 13 1
3.80 10 19
3.83 1
4 13 19 7 7 9 19 5 3 18
4.20 11 20
4.25 31 5 7 21 18 4 1
4.4 14 17
4.50 36 4 4 6 20 4 3
4.58 1
4.60 16 7
4.75 28 4 5 11 12 12 4
4.80 13 10
4.83 1
5.00 14 36 14 9 10 10 12 3 6
5.17 1
5.2 24 9
5.25 26 8 6 5 8 16 4
5.40 13 11
5.50 24 4 6 7 10 15 10
5.6 12 9
5.75 20 9 10 3 5 18 7
5.8 20 6
6.00 16 15 3 9 6 17 10 3
6.2 19 4
6.25 17 12 6 7 5 27 10
6.4 21 3
6.5 19 11 14 1 20 19
6.6 10 4
6.75 13 5 5 1 2 19 26
6.80 18 2
7 14 9 8 9 4 9 20 1
7.2 7 8
7.25 6 6 6 2 4 15 20
7.4 10 1
7.50 4 11 4 1 2 7 20
7.6 15
7.75 1 5 2 2 9 15
7.8 12 4
7.83 1
8.00 10 6 5 2 3 3 16
8.2 11 3
8.25 2 3 1 1 8
8.40 4 1
8.5 1 4 2 1 10
8.60 3 1
8.75 1 1 1 3
8.8 5
9.00 1 1 2 6 2
9.20 1 1
9.25 1 1
9.40 1
9.50 1
9.75 1

Năm 2020:  1 HS đạt điểm 10 môn lịch sử là em Trương Quang Chiến (12A1)

Điểm Toán Ngữ văn Vật lí Hóa học Sinh học Lịch sử Địa lý GDCD Ngoại ngữ
0.60 1
1.40 1
1.60 3
1.75 1
1.80 6
2.00 1 2 1 2 6
2.2 12
2.25 2 3 1 1
2.4 22
2.5 2 1 1 3
2.6 1 25
2.75 1 2 2 5 5
2.8 29
3 1 2 3 5 5 26
3.2 2 25
3.25 3 2 1 9 8
3.4 3 36
3.5 7 1 3 13 9 1
3.6 5 15
3.75 8 8 14 16 2
3.8 3 20
4 5 6 6 4 13 15 1 17
4.20 4 14
4.25 13 3 2 14 10 2
4.40 9 14
4.50 12 3 6 7 10 3 1
4.60 7 7
4.75 9 7 5 9 18 5 1
4.80 7 11
5.00 8 26 7 5 8 13 6 1 6
5.20 9 3
5.25 19 6 6 9 7 8 1
5.40 12 11
5.50 21 3 7 10 14 8 4
5.58 2
5.60 12 11
5.75 36 2 3 14 7 4 2
5.80 8 4
6.00 15 34 5 3 4 10 15 3 6
6.2 10 3
6.25 26 5 3 6 7 11 11
6.33 1
6.4 9 5
6.42 1
6.5 24 7 6 2 7 21 3
6.58 1
6.6 18 2
6.75 25 10 5 4 6 17 8
6.8 14 5
7 17 22 7 7 2 4 17 9 2
7.08 1
7.2 21 2
7.25 15 15 6 4 25 11
7.4 18 1
7.5 15 14 14 3 2 15 18
7.6 16 1
7.75 14 13 16 1 3 13 17
7.8 18 1
8 11 8 10 11 1 2 8 22 2
8.20 26 1
8.25 6 9 6 1 3 7 15
8.40 18 3
8.50 6 4 17 1 5 7 19
8.60 14 2
8.75 3 5 7 1 3 3 24
8.80 21 1
9.00 6 5 1 1 2 15 1
9.20 8 1
9.25 3 1 1 7
9.40 4
9.50 2 1 2 6
9.60 4 1
9.75 1 4
9.80 1
10.00 1

Năm 2021:  Có 1 HS đạt điểm 10 môn GDCD là em Phạm Văn Long (12A11)

Điểm Toán Ngữ văn Vật lí Hóa học Sinh học Lịch sử Địa lý GDCD Ngoại ngữ
1.2 1
1.25 2
1.4 1
1.5 3
1.6 1 3
1.75 1 1 3
1.8 3
2 1 1 4 7
2.2 14
2.25 2 1 6 1
2.4 1 20
2.5 1 2 7
2.6 5 20
2.75 2 3 2 4 9
2.8 3 4
3 6 1 1 4 4 13 15
3.17 1
3.2 3 16
3.25 3 2 4 8 19 1
3.4 4 22
3.5 4 1 2 10 13 1
3.6 7 23
3.75 9 3 7 10 1 1
3.8 6 17
4 11 4 4 1 12 9 4 16
4.2 13 11
4.25 12 3 1 11 11 3
4.4 9 3
4.5 20 4 4 7 9 3 1
4.6 10 6
4.75 11 4 6 16 9 9 4
4.8 15 9
5 12 22 9 3 10 9 4 2 7
5.2 7 7
5.25 17 6 3 7 6 10 4
5.4 10 11
5.42 1
5.5 26 4 3 10 7 11 6
5.6 12 9
5.75 23 2 4 7 8 1
5.8 9 7
6 12 27 12 5 5 9 13 7 9
6.2 11 6
6.25 27 10 6 2 4 13 11
6.4 8 8
6.5 21 2 4 3 5 18 10
6.6 7 3
6.75 15 3 10 1 4 18 12
6.8 13 4
7 10 19 5 5 3 2 20 12 9
7.2 14 3
7.25 18 7 7 2 4 12 13
7.33 1
7.4 23 7
7.5 14 10 14 5 19 13
7.6 17 5
7.75 9 12 11 1 9 20
7.8 20 2
8 15 10 11 11 2 3 6 12 5
8.2 14 5
8.25 7 11 14 2 9 15
8.4 7 2
8.5 6 4 3 1 6 7 13
8.6 11 6
8.75 7 5 7 1 2 17
8.8 10 4
9 5 2 1 3 10 4
9.2 1 2
9.25 1 3 2 10
9.4 4
9.5 2 2 7
9.6 2
9.75 1 1 1 4
9.8 1
10 1

5. Các HS thủ khoa theo khối

Năm 2019 : 

TT Họ và tên Lớp Khối Điểm
1 NGUYỄN THỊ BẢO HÂN 12A10  B0 26.65
2 TRẦN HẢI HOÀI ÂN 12A10  D0 25.1
3 PHẠM HỮU PHÚC 12A10  A1 25
4 HUỲNH HUY HOÀNG 12A10  A0 24.85
5 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 12A10  C0 24
6 NGUYỄN ĐẠI HOÀNG 12A10  D15 25.15

Năm 2020 : HS Nguyễn Kim Ngân lớp 12A5 là thủ khoa khối A0 của trường và của tỉnh Đăk Lăk trong đợt thi thứ nhất

TT Họ và tên Lớp Khối Điểm
1 NGUYỄN KIM NGÂN 12A5 A0 28.3
2 VÕ NGUYỄN HỒNG HOA 12A1 C0 27.75
3 NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀI 12A5 B0 27.7
4 PHAN THUÝ HUYỀN 12A5 A1 26.65
5 NGUYỄN THANH MAI 12A5 D0 26.3

Năm 2021 : 

TT Họ và tên Lớp Khối Điểm
1 NGUYỄN MINH VŨ 12A2 A0 26.6
2 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 12A2 A1 26.5
3 NGUYỄN PHƯƠNG LAM 12A1 B0 27.2
4 NGUYỄN HUY HOÀNG 12A10 C0 27.25
5 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 12A2 D0 27.15

6. Các học sinh thủ khoa theo môn

Năm 2019: 

TT Môn Họ và tên Lớp Điểm
1 Toán HÀ DUY ANH 12A10 9.2
2 Văn VÕ HOÀNG PHƯƠNG THẢO 12A4 8.5
3 Tiếng Anh MAI TẤN BỀN 12A1 9.4
4 NGUYỄN THỊ NGA

HỒ BÁ PHI LONG

HÀ DUY ANH

12A6

12A8

12A10

8.25
5 Hóa BÙI ĐẶNG HỒNG DUYÊN 12A10 9.0
6 Sinh NGUYỄN THỊ BẢO HÂN 12A10 9.75
7 Sử NGUYỄN VĂN HOÀNG 12A8 9.25
8 Địa NGUYỄN ĐẠI HOÀNG 12A10 8.75
9 GDCD NGUYỄN THỊ HỒNG THANH 12A3 9.5

Năm 2020: 

TT Môn Họ và tên Lớp Điểm
1 Toán NGUYỄN  KIM NGÂN 12A5 9.8
2 Văn NGUYỄN KHÁNH LINH

NGUYỄN THỊ ANH

VÕ NGUYỄN HỒNG HOA

12A1

12A6

12A1

8.75
3 Tiếng Anh  

BÙI QUỲNH HOA

12A3 9.6
4 TRẦN THỊ PHƯƠNG MÂY

PHẠM THỊ HÀ

TRỊNH QUỐC CƯỜNG

12A11

12A5

12A3

9.25
5 Hóa NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀI 12A5 9.75
6 Sinh NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀI 12A5 8.75
7 Sử TRƯƠNG QUANG CHIẾN 12A1 10.0
8 Địa TRƯƠNG QUANG CHIẾN

VÕ NGUYỄN HỒNG HOA

12A1

12A1

9.5
9 GDCD LÊ ĐÌNH BẢO DOANH

TRẦN THỊ KIỀU THI

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

BÙI HOÀNG LONG

12A1

12A1

12A4

12A6

9.75

Năm 2021: 

TT Môn Họ và tên Lớp Điểm
1 Toán NGUYỄN PHƯƠNG LAM 12A1 9.2
2 Văn LÊ THỊ HỒNG NHUNG

HUỲNH THỊ NGỌC HUYỀN

12A3

12A3

9.0
3 Tiếng Anh LÊ THỊ NGÂN TUYỀN 12A1 9.8
4 LÊ QUANG VŨ

HUỲNH XUÂN HẢI

TRẦN THẾ ĐÔNG

PHẠM VĂN QUỐC

NGUYỄN MINH VŨ

12A2

12A1

12A7

12A4

12A2

8.75
5 Hóa NGUYỄN MINH VŨ 12A2 9.25
6 Sinh NGUYỄN PHƯƠNG LAM 12A1 9.75
7 Sử NGUYỄN HUY HOÀNG 12A10 9.75
8 Địa LÊ ĐÌNH VINH 12A8 9.75
9 GDCD PHẠM VĂN LONG 12A11 10.0

7. Thống kê kết quả bộ môn

Năm 2019:

TOÁN (362 HS)
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 116 (32%) 184 (50.8%) 62 (17.1%)
VĂN (362 HS)
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 203 (56.1%) 154 (42.5%) 5 (1.4%)
VẬT LÝ (142 HS)
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 (0.7%) 50 (35.2%) 77 (54.2%) 14 (9.9%)
HÓA HỌC (142 HS)
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 54 (38%) 75 (52.8%) 13 (9.2%)
SINH HỌC (142 HS)
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 106 (74.6%) 30 (21.1%) 6 (4.2%)
LỊCH SỬ (220 HS)
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 (0.5%) 167 (75.9%) 43 (19.5%) 9 (4.1%)
ĐỊA LÝ (220 HS)
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 42 (19.1%) 163 (74.1%) 15 (6.8%)
GDCD (220 HS)
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 14 (6.4%) 146 (66.4%) 60 (27.3%)
TIẾNG ANH (362 HS)
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
3 (0.8%) 285 (78.7%) 61 (16.9%) 13 (3.6%)

Năm 2020:

TOÁN (365 HS)
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 55 (15.1%) 163 (44.7%) 147 (40.3%)
VĂN (365 HS)
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 86 (23.6%) 242 (66.3%) 37 (10.1%)
VẬT LÝ (162 HS)
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 39 (24.1%) 74 (45.7%) 49 (30.2%)
HÓA HỌC (162 HS)
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 40 (24.7%) 60 (37%) 62 (38.3%)
SINH HỌC (162 HS)
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 103 (63.6%) 54 (33.3%) 5 (3.1%)
LỊCH SỬ (203 HS)
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 115 (56.7%) 68 (33.5%) 20 (9.9%)
ĐỊA LÝ (203 HS)
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 20 (9.9%) 141 (69.5%) 42 (20.7%)
GDCD (203 HS)
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 4 (2%) 70 (34.5%) 129 (63.5%)
TIẾNG ANH (365 HS)
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
2 (0.5%) 294 (80.5%) 55 (15.1%) 14 (3.8%)

Năm 2021:

TOÁN (343 HS)      
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 107 (31.2%) 136 (39.7%) 100 (29.2%)
VĂN (343 HS)      
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 93 (27.1%) 209 (60.9%) 41 (12%)
VẬT LÝ (135 HS)      
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 31 (9%) 61 (17.8%) 43 (12.5%)
HÓA HỌC (135 HS)      
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 31 (9%) 57 (16.6%) 47 (13.7%)
SINH HỌC (135 HS)      
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 93 (27.1%) 37 (10.8%) 5 (1.5%)
LỊCH SỬ (208 HS)      
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
5 (1.5%) 131 (38.2%) 53 (15.5%) 19 (5.5%)
ĐỊA LÝ (208 HS)      
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 25 (7.3%) 142 (41.4%) 41 (12%)
GDCD (208 HS)      
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
0 (0%) 10 (2.9%) 89 (25.9%) 109 (31.8%)
TIẾNG ANH (343 HS)      
Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
2 (0.6%) 216 (63%) 83 (24.2%) 42 (12.2%)

8. Thống kê từng môn từng lớp

Môn Toán 2019

TT Lớp SS 0 đến 1.5 1.5 đến 5 5 đến 7.5 7.5 đến 10
1 12A1 26 15 (57.7%) 11 (42.3%)
2 12A2 36 7 (19.4%) 17 (47.2%) 12 (33.3%)
3 12A3 30 4 (13.3%) 18 (60%) 8 (26.7%)
4 12A4 38 9 (23.7%) 23 (60.5%) 6 (15.8%)
5 12A5 30 20 (66.7%) 9 (30%) 1 (3.3%)
6 12A6 31 3 (9.7%) 18 (58.1%) 10 (32.3%)
7 12A7 36 20 (55.6%) 16 (44.4%)
8 12A8 33 8 (24.2%) 22 (66.7%) 3 (9.1%)
9 12A9 30 13 (43.3%) 16 (53.3%) 1 (3.3%)
10 12A10 38 5 (13.2%) 14 (36.8%) 19 (50%)
11 12A11 34 12 (35.3%) 20 (58.8%) 2 (5.9%)
TỔNG 362 0 (0%) 116 (32%) 184 (50.8%) 62 (17.1%)
362

Môn Toán 2020

TT Lớp SS Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 12A1 32 4 (12.5%) 17 (53.1%) 11 (34.4%)
2 12A2 31 13 (41.9%) 18 (58.1%)
3 12A3 37 1 (2.7%) 6 (16.2%) 30 (81.1%)
4 12A4 31 12 (38.7%) 17 (54.8%) 2 (6.5%)
5 12A5 37 1 (2.7%) 36 (97.3%)
6 12A6 36 1 (2.8%) 25 (69.4%) 10 (27.8%)
7 12A7 32 1 (3.1%) 13 (40.6%) 18 (56.3%)
8 12A8 30 3 (10%) 13 (43.3%) 14 (46.7%)
9 12A9 30 8 (26.7%) 20 (66.7%) 2 (6.7%)
10 12A10 35 12 (34.3%) 20 (57.1%) 3 (8.6%)
11 12A11 34 13 (38.2%) 21 (61.8%)
TỔNG 365 0 (0%) 55 (15.1%) 163 (44.7%) 147 (40.3%)
365

Môn Toán 2021

TT Lớp SS Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 12A1 31 5 (16.1%) 26 (83.9%)
2 12A2 29 8 (27.6%) 21 (72.4%)
3 12A3 35 15 (42.9%) 16 (45.7%) 4 (11.4%)
4 12A4 33 10 (30.3%) 11 (33.3%) 12 (36.4%)
5 12A5 27 3 (11.1%) 14 (51.9%) 10 (37%)
6 12A6 33 8 (24.2%) 13 (39.4%) 12 (36.4%)
7 12A7 33 2 (6.1%) 21 (63.6%) 10 (30.3%)
8 12A8 31 13 (41.9%) 17 (54.8%) 1 (3.2%)
9 12A9 28 22 (78.6%) 5 (17.9%) 1 (3.6%)
10 12A10 33 22 (66.7%) 10 (30.3%) 1 (3%)
11 12A11 30 12 (40%) 16 (53.3%) 2 (6.7%)
TỔNG 343 0 (0%) 107 (31.2%) 136 (39.7%) 100 (29.2%)
343

Môn Ngữ văn 2019

TT Lớp SS 0 đến 1.5 1.5 đến 5 5 đến 7.5 7.5 đến 10
1 12A1 26 18 (69.2%) 8 (30.8%)
2 12A2 36 20 (55.6%) 16 (44.4%)
3 12A3 30 6 (20%) 24 (80%)
4 12A4 38 15 (39.5%) 22 (57.9%) 1 (2.6%)
5 12A5 30 23 (76.7%) 7 (23.3%)
6 12A6 31 13 (41.9%) 15 (48.4%) 3 (9.7%)
7 12A7 36 27 (75%) 9 (25%)
8 12A8 33 10 (30.3%) 23 (69.7%)
9 12A9 30 22 (73.3%) 8 (26.7%)
10 12A10 38 17 (44.7%) 20 (52.6%) 1 (2.6%)
11 12A11 34 32 (94.1%) 2 (5.9%)
TỔNG 362 0 (0%) 203 (56.1%) 154 (42.5%) 5 (1.4%)
362

 Môn Ngữ văn 2020

TT Lớp SS Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 12A1 32 1 (3.1%) 18 (56.3%) 13 (40.6%)
2 12A2 31 10 (32.3%) 21 (67.7%)
3 12A3 37 7 (18.9%) 28 (75.7%) 2 (5.4%)
4 12A4 31 13 (41.9%) 18 (58.1%)
5 12A5 37 8 (21.6%) 24 (64.9%) 5 (13.5%)
6 12A6 36 2 (5.6%) 26 (72.2%) 8 (22.2%)
7 12A7 32 5 (15.6%) 24 (75%) 3 (9.4%)
8 12A8 30 14 (46.7%) 15 (50%) 1 (3.3%)
9 12A9 30 4 (13.3%) 25 (83.3%) 1 (3.3%)
10 12A10 35 12 (34.3%) 22 (62.9%) 1 (2.9%)
11 12A11 34 10 (29.4%) 21 (61.8%) 3 (8.8%)
TỔNG 365 0 (0%) 86 (23.6%) 242 (66.3%) 37 (10.1%)
365

Môn Ngữ Văn 2021

TT Lớp SS Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 12A1 31 3 (9.7%) 22 (71%) 6 (19.4%)
2 12A2 29 5 (17.2%) 17 (58.6%) 7 (24.1%)
3 12A3 35 7 (20%) 19 (54.3%) 9 (25.7%)
4 12A4 33 10 (30.3%) 23 (69.7%)
5 12A5 27 6 (22.2%) 19 (70.4%) 2 (7.4%)
6 12A6 33 10 (30.3%) 21 (63.6%) 2 (6.1%)
7 12A7 33 11 (33.3%) 22 (66.7%)
8 12A8 31 9 (29%) 21 (67.7%) 1 (3.2%)
9 12A9 28 10 (35.7%) 12 (42.9%) 6 (21.4%)
10 12A10 33 12 (36.4%) 17 (51.5%) 4 (12.1%)
11 12A11 30 10 (33.3%) 16 (53.3%) 4 (13.3%)
TỔNG 343 0 (0%) 93 (27.1%) 209 (60.9%) 41 (12%)
343

Môn Vật lý 2019

TT Lớp SS Không thi 0 đến 1.5 1.5 đến 5 5 đến 7.5 7.5 đến 10
1 12A1 26 22 2 (50%) 2 (50%)
2 12A2 36 17 5 (26.3%) 14 (73.7%)
3 12A3 30 19 2 (18.2%) 8 (72.7%) 1 (9.1%)
4 12A4 38 18 7 (35%) 11 (55%) 2 (10%)
5 12A5 30 24 5 (83.3%) 1 (16.7%)
6 12A6 31 16 1 (6.7%) 12 (80%) 2 (13.3%)
7 12A7 36 29 3 (42.9%) 4 (57.1%)
8 12A8 33 16 6 (35.3%) 8 (47.1%) 3 (17.6%)
9 12A9 30 25 3 (60%) 2 (40%)
10 12A10 38 10 1 (3.6%) 11 (39.3%) 10 (35.7%) 6 (21.4%)
11 12A11 34 24 5 (50%) 5 (50%)
TỔNG 362 220 1 (0.7%) 50 (35.2%) 77 (54.2%) 14 (9.9%)
142

Môn Vật lý 2020

TT Lớp SS Không thi Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 12A1 32 31 1 (100%)
2 12A2 31 31
3 12A3 37 0 2 (5.4%) 19 (51.4%) 16 (43.2%)
4 12A4 31 30 1 (100%)
5 12A5 37 4 4 (12.1%) 10 (30.3%) 19 (57.6%)
6 12A6 36 36
7 12A7 32 6 7 (26.9%) 13 (50%) 6 (23.1%)
8 12A8 30 0 14 (46.7%) 14 (46.7%) 2 (6.7%)
9 12A9 30 30
10 12A10 35 35
11 12A11 34 0 11 (32.4%) 18 (52.9%) 5 (14.7%)
TỔNG 365 203 0 (0%) 39 (24.1%) 74 (45.7%) 49 (30.2%)
162

 Môn Vật lý 2021

TT Lớp SS Không thi Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 12A1 31 8 3 (13%) 8 (34.8%) 12 (52.2%)
2 12A2 29 7 7 (31.8%) 7 (31.8%) 8 (36.4%)
3 12A3 35 34 1 (100%)
4 12A4 33 13 6 (30%) 8 (40%) 6 (30%)
5 12A5 27 14 1 (7.7%) 6 (46.2%) 6 (46.2%)
6 12A6 33 9 6 (25%) 12 (50%) 6 (25%)
7 12A7 33 4 7 (24.1%) 17 (58.6%) 5 (17.2%)
8 12A8 31 31
9 12A9 28 27 1 (100%)
10 12A10 33 32 1 (100%)
11 12A11 30 29 1 (100%)
TỔNG 343 208 0 (0%) 31 (23%) 61 (45.2%) 43 (31.9%)
135

Môn Hóa học 2019

TT Lớp SS Không thi 0 đến 1.5 1.5 đến 5 5 đến 7.5 7.5 đến 10
1 12A1 26 22 2 (50%) 2 (50%)
2 12A2 36 17 6 (31.6%) 12 (63.2%) 1 (5.3%)
3 12A3 30 19 3 (27.3%) 8 (72.7%)
4 12A4 38 18 7 (35%) 12 (60%) 1 (5%)
5 12A5 30 24 3 (50%) 3 (50%)
6 12A6 31 16 5 (33.3%) 8 (53.3%) 2 (13.3%)
7 12A7 36 29 4 (57.1%) 3 (42.9%)
8 12A8 33 16 7 (41.2%) 9 (52.9%) 1 (5.9%)
9 12A9 30 25 4 (80%) 1 (20%)
10 12A10 38 10 8 (28.6%) 13 (46.4%) 7 (25%)
11 12A11 34 24 5 (50%) 4 (40%) 1 (10%)
TỔNG 362 220 0 (0%) 54 (38%) 75 (52.8%) 13 (9.2%)
142

Môn Hóa học 2020

TT Lớp SS Không thi Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 12A1 32 31 1 (100%)
2 12A2 31 31
3 12A3 37 0 4 (10.8%) 14 (37.8%) 19 (51.4%)
4 12A4 31 30 1 (100%)
5 12A5 37 4 6 (18.2%) 4 (12.1%) 23 (69.7%)
6 12A6 36 36
7 12A7 32 6 6 (23.1%) 14 (53.8%) 6 (23.1%)
8 12A8 30 0 13 (43.3%) 14 (46.7%) 3 (10%)
9 12A9 30 30
10 12A10 35 35
11 12A11 34 0 10 (29.4%) 13 (38.2%) 11 (32.4%)
TỔNG 365 203 0 (0%) 40 (24.7%) 60 (37%) 62 (38.3%)
162

Môn Hóa học 2021

TT Lớp SS Không thi Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 12A1 31 8 2 (8.7%) 7 (30.4%) 14 (60.9%)
2 12A2 29 7 5 (22.7%) 5 (22.7%) 12 (54.5%)
3 12A3 35 34 1 (100%)
4 12A4 33 13 3 (15%) 12 (60%) 5 (25%)
5 12A5 27 14 1 (7.7%) 8 (61.5%) 4 (30.8%)
6 12A6 33 9 9 (37.5%) 11 (45.8%) 4 (16.7%)
7 12A7 33 4 9 (31%) 12 (41.4%) 8 (27.6%)
8 12A8 31 31
9 12A9 28 27 1 (100%)
10 12A10 33 32 1 (100%)
11 12A11 30 29 1 (100%)
TỔNG 343 208 0 (0%) 31 (23%) 57 (42.2%) 47 (34.8%)
135

Môn Sinh học 2019

TT Lớp SS Không thi 0 đến 1.5 1.5 đến 5 5 đến 7.5 7.5 đến 10
1 12A1 26 22 4 (100%)
2 12A2 36 17 12 (63.2%) 7 (36.8%)
3 12A3 30 19 9 (81.8%) 1 (9.1%) 1 (9.1%)
4 12A4 38 18 14 (70%) 6 (30%)
5 12A5 30 24 5 (83.3%) 1 (16.7%)
6 12A6 31 16 14 (93.3%) 1 (6.7%)
7 12A7 36 29 7 (100%)
8 12A8 33 16 13 (76.5%) 4 (23.5%)
9 12A9 30 25 5 (100%)
10 12A10 38 10 15 (53.6%) 9 (32.1%) 4 (14.3%)
11 12A11 34 24 8 (80%) 2 (20%)
TỔNG 362 220 0 (0%) 106 (74.6%) 30 (21.1%) 6 (4.2%)
142

 Môn Sinh học 2020

TT Lớp SS Không thi Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 12A1 32 31 1 (100%)
2 12A2 31 31
3 12A3 37 0 20 (54.1%) 16 (43.2%) 1 (2.7%)
4 12A4 31 30 1 (100%)
5 12A5 37 4 14 (42.4%) 16 (48.5%) 3 (9.1%)
6 12A6 36 36
7 12A7 32 6 18 (69.2%) 8 (30.8%)
8 12A8 30 0 25 (83.3%) 5 (16.7%)
9 12A9 30 30
10 12A10 35 35
11 12A11 34 0 25 (73.5%) 8 (23.5%) 1 (2.9%)
TỔNG 365 203 0 (0%) 103 (63.6%) 54 (33.3%) 5 (3.1%)
162

Môn Sinh học 2021

TT Lớp SS Không thi Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 12A1 31 8 8 (34.8%) 12 (52.2%) 3 (13%)
2 12A2 29 7 15 (68.2%) 5 (22.7%) 2 (9.1%)
3 12A3 35 34 1 (100%)
4 12A4 33 13 13 (65%) 7 (35%)
5 12A5 27 14 12 (92.3%) 1 (7.7%)
6 12A6 33 9 17 (70.8%) 7 (29.2%)
7 12A7 33 4 25 (86.2%) 4 (13.8%)
8 12A8 31 31
9 12A9 28 27 1 (100%)
10 12A10 33 32 1 (100%)
11 12A11 30 29 1 (100%)
TỔNG 343 208 0 (0%) 93 (68.9%) 37 (27.4%) 5 (3.7%)
135

Môn Lịch sử 2019

TT Lớp SS Không thi 0 đến 1.5 1.5 đến 5 5 đến 7.5 7.5 đến 10
1 12A1 26 4 1 (4.5%) 18 (81.8%) 3 (13.6%)
2 12A2 36 19 8 (47.1%) 7 (41.2%) 2 (11.8%)
3 12A3 30 11 15 (78.9%) 4 (21.1%)
4 12A4 38 20 13 (72.2%) 4 (22.2%) 1 (5.6%)
5 12A5 30 6 21 (87.5%) 3 (12.5%)
6 12A6 31 15 10 (62.5%) 5 (31.3%) 1 (6.3%)
7 12A7 36 7 24 (82.8%) 5 (17.2%)
8 12A8 33 17 12 (75%) 2 (12.5%) 2 (12.5%)
9 12A9 30 5 21 (84%) 4 (16%)
10 12A10 38 28 4 (40%) 3 (30%) 3 (30%)
11 12A11 34 10 21 (87.5%) 3 (12.5%)
TỔNG 362 142 1 (0.5%) 167 (75.9%) 43 (19.5%) 9 (4.1%)
220

Môn Lịch sử 2020

TT Lớp SS Không thi Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 12A1 32 1 7 (22.6%) 13 (41.9%) 11 (35.5%)
2 12A2 31 0 24 (77.4%) 6 (19.4%) 1 (3.2%)
3 12A3 37 37
4 12A4 31 1 22 (73.3%) 8 (26.7%)
5 12A5 37 33 2 (50%) 2 (50%)
6 12A6 36 0 12 (33.3%) 19 (52.8%) 5 (13.9%)
7 12A7 32 26 4 (66.7%) 1 (16.7%) 1 (16.7%)
8 12A8 30 30
9 12A9 30 0 16 (53.3%) 13 (43.3%) 1 (3.3%)
10 12A10 35 0 28 (80%) 6 (17.1%) 1 (2.9%)
11 12A11 34 34
TỔNG 365 162 0 (0%) 115 (56.7%) 68 (33.5%) 20 (9.9%)
203

Môn Lịch sử 2021

TT Lớp SS Không thi Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 12A1 31 23 1 (12.5%) 6 (75%) 1 (12.5%)
2 12A2 29 22 4 (57.1%) 3 (42.9%)
3 12A3 35 1 1 (2.9%) 19 (55.9%) 10 (29.4%) 4 (11.8%)
4 12A4 33 20 12 (92.3%) 1 (7.7%)
5 12A5 27 13 11 (78.6%) 3 (21.4%)
6 12A6 33 24 6 (66.7%) 2 (22.2%) 1 (11.1%)
7 12A7 33 29 3 (75%) 1 (25%)
8 12A8 31 0 1 (3.2%) 20 (64.5%) 8 (25.8%) 2 (6.5%)
9 12A9 28 1 1 (3.7%) 15 (55.6%) 7 (25.9%) 4 (14.8%)
10 12A10 33 1 1 (3.1%) 22 (68.8%) 3 (9.4%) 6 (18.8%)
11 12A11 30 1 1 (3.4%) 18 (62.1%) 9 (31%) 1 (3.4%)
TỔNG 343 135 5 (2.4%) 131 (63%) 53 (25.5%) 19 (9.1%)
208

Môn Địa lý 2019

TT Lớp SS Không thi 0 đến 1.5 1.5 đến 5 5 đến 7.5 7.5 đến 10
1 12A1 26 4 8 (36.4%) 14 (63.6%)
2 12A2 36 19 1 (5.9%) 14 (82.4%) 2 (11.8%)
3 12A3 30 11 5 (26.3%) 13 (68.4%) 1 (5.3%)
4 12A4 38 20 3 (16.7%) 13 (72.2%) 2 (11.1%)
5 12A5 30 6 7 (29.2%) 17 (70.8%)
6 12A6 31 15 4 (25%) 10 (62.5%) 2 (12.5%)
7 12A7 36 7 5 (17.2%) 23 (79.3%) 1 (3.4%)
8 12A8 33 17 13 (81.3%) 3 (18.8%)
9 12A9 30 5 7 (28%) 16 (64%) 2 (8%)
10 12A10 38 28 1 (10%) 7 (70%) 2 (20%)
11 12A11 34 10 1 (4.2%) 23 (95.8%)
TỔNG 362 142 0 (0%) 42 (19.1%) 163 (74.1%) 15 (6.8%)
220

 Môn Địa lý 2020

TT Lớp SS Không thi Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 12A1 32 1 12 (38.7%) 19 (61.3%)
2 12A2 31 0 10 (32.3%) 20 (64.5%) 1 (3.2%)
3 12A3 37 37
4 12A4 31 1 2 (6.7%) 25 (83.3%) 3 (10%)
5 12A5 37 33 4 (100%)
6 12A6 36 0 22 (61.1%) 14 (38.9%)
7 12A7 32 26 4 (66.7%) 2 (33.3%)
8 12A8 30 30
9 12A9 30 0 2 (6.7%) 27 (90%) 1 (3.3%)
10 12A10 35 0 6 (17.1%) 27 (77.1%) 2 (5.7%)
11 12A11 34 34
TỔNG 365 162 0 (0%) 20 (9.9%) 141 (69.5%) 42 (20.7%)
203

Môn Địa lý 2021

TT Lớp SS Không thi Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 12A1 31 23 6 (75%) 2 (25%)
2 12A2 29 22 1 (14.3%) 5 (71.4%) 1 (14.3%)
3 12A3 35 1 7 (20.6%) 21 (61.8%) 6 (17.6%)
4 12A4 33 20 2 (15.4%) 9 (69.2%) 2 (15.4%)
5 12A5 27 13 2 (14.3%) 11 (78.6%) 1 (7.1%)
6 12A6 33 24 7 (77.8%) 2 (22.2%)
7 12A7 33 29 4 (100%)
8 12A8 31 0 24 (77.4%) 7 (22.6%)
9 12A9 28 1 3 (11.1%) 17 (63%) 7 (25.9%)
10 12A10 33 1 5 (15.6%) 20 (62.5%) 7 (21.9%)
11 12A11 30 1 5 (17.2%) 18 (62.1%) 6 (20.7%)
TỔNG 343 135 0 (0%) 25 (12%) 142 (68.3%) 41 (19.7%)
208

Môn GDCD 2019

TT Lớp SS Không thi 0 đến 1.5 1.5 đến 5 5 đến 7.5 7.5 đến 10
1 12A1 26 4 3 (13.6%) 14 (63.6%) 5 (22.7%)
2 12A2 36 19 9 (52.9%) 8 (47.1%)
3 12A3 30 11 12 (63.2%) 7 (36.8%)
4 12A4 38 20 3 (16.7%) 6 (33.3%) 9 (50%)
5 12A5 30 6 2 (8.3%) 13 (54.2%) 9 (37.5%)
6 12A6 31 15 2 (12.5%) 11 (68.8%) 3 (18.8%)
7 12A7 36 7 1 (3.4%) 23 (79.3%) 5 (17.2%)
8 12A8 33 17 1 (6.3%) 12 (75%) 3 (18.8%)
9 12A9 30 5 2 (8%) 21 (84%) 2 (8%)
10 12A10 38 28 5 (50%) 5 (50%)
11 12A11 34 10 20 (83.3%) 4 (16.7%)
TỔNG 362 142 0 (0%) 14 (6.4%) 146 (66.4%) 60 (27.3%)
220

Môn GDCD 2020

TT Lớp SS Không thi Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 12A1 32 1 7 (22.6%) 24 (77.4%)
2 12A2 31 0 19 (61.3%) 12 (38.7%)
3 12A3 37 37
4 12A4 31 1 2 (6.7%) 9 (30%) 19 (63.3%)
5 12A5 37 33 4 (100%)
6 12A6 36 0 5 (13.9%) 31 (86.1%)
7 12A7 32 26 3 (50%) 3 (50%)
8 12A8 30 30
9 12A9 30 0 10 (33.3%) 20 (66.7%)
10 12A10 35 0 2 (5.7%) 17 (48.6%) 16 (45.7%)
11 12A11 34 34
TỔNG 365 162 0 (0%) 4 (2%) 70 (34.5%) 129 (63.5%)
203

Môn GDCD 2021

TT Lớp SS Không thi Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 12A1 31 23 8 (100%)
2 12A2 29 22 4 (57.1%) 3 (42.9%)
3 12A3 35 1 2 (5.9%) 15 (44.1%) 17 (50%)
4 12A4 33 20 1 (7.7%) 8 (61.5%) 4 (30.8%)
5 12A5 27 13 2 (14.3%) 7 (50%) 5 (35.7%)
6 12A6 33 24 1 (11.1%) 3 (33.3%) 5 (55.6%)
7 12A7 33 29 2 (50%) 2 (50%)
8 12A8 31 0 1 (3.2%) 10 (32.3%) 20 (64.5%)
9 12A9 28 1 17 (63%) 10 (37%)
10 12A10 33 1 1 (3.1%) 16 (50%) 15 (46.9%)
11 12A11 30 1 2 (6.9%) 7 (24.1%) 20 (69%)
TỔNG 343 135 0 (0%) 10 (4.8%) 89 (42.8%) 109 (52.4%)
208

Môn Tiếng Anh 2019

TT Lớp SS 0 đến 1.5 1.5 đến 5 5 đến 7.5 7.5 đến 10
1 12A1 26 1 (3.8%) 25 (96.2%)
2 12A2 36 25 (69.4%) 10 (27.8%) 1 (2.8%)
3 12A3 30 23 (76.7%) 6 (20%) 1 (3.3%)
4 12A4 38 29 (76.3%) 7 (18.4%) 2 (5.3%)
5 12A5 30 28 (93.3%) 2 (6.7%)
6 12A6 31 19 (61.3%) 10 (32.3%) 2 (6.5%)
7 12A7 36 35 (97.2%) 1 (2.8%)
8 12A8 33 21 (63.6%) 11 (33.3%) 1 (3%)
9 12A9 30 2 (6.7%) 28 (93.3%)
10 12A10 38 19 (50%) 13 (34.2%) 6 (15.8%)
11 12A11 34 33 (97.1%) 1 (2.9%)
TỔNG 362 3 (0.8%) 285 (78.7%) 61 (16.9%) 13 (3.6%)
362

Môn Tiếng Anh 2020

TT Lớp SS Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 12A1 32 16 (50%) 12 (37.5%) 4 (12.5%)
2 12A2 31 31 (100%)
3 12A3 37 28 (75.7%) 7 (18.9%) 2 (5.4%)
4 12A4 31 1 (3.2%) 29 (93.5%) 1 (3.2%)
5 12A5 37 15 (40.5%) 15 (40.5%) 7 (18.9%)
6 12A6 36 29 (80.6%) 7 (19.4%)
7 12A7 32 24 (75%) 7 (21.9%) 1 (3.1%)
8 12A8 30 30 (100%)
9 12A9 30 28 (93.3%) 2 (6.7%)
10 12A10 35 1 (2.9%) 34 (97.1%)
11 12A11 34 30 (88.2%) 4 (11.8%)
TỔNG 365 2 (0.5%) 294 (80.5%) 55 (15.1%) 14 (3.8%)
365

 Môn Tiếng Anh 2021

TT Lớp SS Từ 0 đến 1.5 Từ 1.5 đến 5 Từ 5 đến 7.5 Từ 7.5 đến 10
1 12A1 31 3 (9.7%) 14 (45.2%) 14 (45.2%)
2 12A2 29 10 (34.5%) 8 (27.6%) 11 (37.9%)
3 12A3 35 22 (62.9%) 7 (20%) 6 (17.1%)
4 12A4 33 1 (3%) 24 (72.7%) 6 (18.2%) 2 (6.1%)
5 12A5 27 21 (77.8%) 4 (14.8%) 2 (7.4%)
6 12A6 33 21 (63.6%) 11 (33.3%) 1 (3%)
7 12A7 33 23 (69.7%) 9 (27.3%) 1 (3%)
8 12A8 31 25 (80.6%) 5 (16.1%) 1 (3.2%)
9 12A9 28 1 (3.6%) 20 (71.4%) 6 (21.4%) 1 (3.6%)
10 12A10 33 26 (78.8%) 6 (18.2%) 1 (3%)
11 12A11 30 21 (70%) 7 (23.3%) 2 (6.7%)
TỔNG 343 2 (0.6%) 216 (63%) 83 (24.2%) 42 (12.2%)
343