Kết quả HSG cấp trường năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

TT HỌ          VÀ TÊN LỚP MÔN ĐIỂM  GIẢI
1 Hoàng Thị Hương 10A8 Địa 10 12 Nhất
2 Võ Thị Ngọc Huyền 10A8 Địa 10 11.25 Nhì
3 Phạm Thị Mỹ An 10A1 Địa 10 10.25 Ba
4 Doãn Ngọc Đường 10A10 Địa 10 9.25 KK
5 Trần Thị Hợp 11A10 Địa 11 10 Nhì
6 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 11A11 Địa 11 8 Ba
7 Lê Đình Vinh 11A8 Địa 11 8 Ba
8 Hoàng Thị Dung 10A8 GDCD 10 11.75 Nhất
9 Trần Thị Thanh Thảo 10A8 GDCD 10 11 Nhì
10 Nguyễn Thị Hân 10A6 GDCD 10 10.75 Ba
11 Lê Quang Hiển 10A6 GDCD 10 9 KK
12 Hoàng Thị Thanh Thư 11A2 GDCD 11 15 Nhất
13 Nguyễn Thị Nhân 11A6 GDCD 11 13.5 Nhì
14 Hồ Thị Hồng Ngọc 11A10 GDCD 11 13.5 Nhì
15 Hông Anh Dũng 10A1 Hóa 10 14.5 Nhất
16 Nguyễn Quỳnh Trâm 10A1 Hóa 10 12.5 Nhì
17 Lê Đình Minh Thư 10A1 Hóa 10 12 Ba
18 Lê Phước Ánh 10A5 Hóa 10 9 KK
19 Hồ Đắc Nguyệt Minh 10A1 Hóa 10 9 KK
20 Nguyễn Mạnh Như Tường 10A1 Lý 10 17 Nhất
21 Phạm Phú Dũng 10A6 Lý 10 14 Nhì
22 Đoàn Minh Khôi 10A1 Lý 10 12.75 Ba
23 Trần Trực 10A1 Lý 10 11.5 KK
24 Đinh Thị Thanh Hằng 10A1 Lý 10 10 KK
25 Hoàng Thị Kim Cúc 10A1 Sinh 10 12.5 Nhất
26 Võ Thị Mỹ Duyên 10A1 Sinh 10 6.75 KK
27 Trần Như Hiền 10A2 Sinh 10 6.75 KK
28 Nguyễn Phương Lam 11A1 Sinh 11 11.5 Nhì
29 Lê Văn Cường 11A1 Sinh 11 8.5 Ba
30 Văn Nữ Hiền An 11A1 Sinh 11 7.75 KK
31 Nguyễn Minh Hiếu 11A1 Sinh 11 7.75 KK
32 Nguyễn Phan Đăng Khải 10A8 Sử 10 13 Nhất
33 Vi Thị Bích Ngọc 10A8 Sử 10 12 Nhì
34 Nguyễn Trần Minh Thư 10A10 Sử 10 10.5 Ba
35 Văn Thị Bích Thư 10A10 Sử 10 10 KK
36 Nguyễn Dương Hà Ny 10A1 Toán 10 9.5 Ba
37 Đoàn Minh Nhật 10A1 Toán 10 8 KK
38 Vũ Thị Thảo 10A1 Toán 10 7.27 KK
39 Nguyễn Thái An 11A1 Toán 11 15.25 Nhất
40 Nguyễn Anh Châu 11A1 Toán 11 10 Ba
41 Nguyễn Thị Huyền My 10A2 Văn 10 15 Nhất
42 Bùi Thị Hà My 10A10 Văn 10 11 Ba
43 Trần Nguyễn Dạ Ni 10A1 Văn 10 11 Ba
44 Dương Thị Bảo Ngân 10A1 Văn 10 10.5 KK
45 Phan Thị Sương 10A4 Văn 10 10.5 KK
46 Lê Thị Ngân Tuyền 11A1 Văn 11 11 Nhì
47 Lê Thị Hồng Nhung 11A1 Văn 11 8.5 Ba
48 Nguyễn Thị Thương 11A2 Văn 11 8.5 Ba
Krông Ana, ngày 20 tháng 10 năm 2019
P. HIỆU TRƯỞNG
Ngô Văn Huynh