Kết quả cuộc thi chọn HSG tỉnh giải toán trên máy tính cầm năm học 2016–2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THPT Krông Ana dự thi 15 HS, đạt 12 giải, trong đó có 1 giải Nhất, 3 giải Ba, 8 giải KK. Em Đỗ Thanh Bình lớp 12A1 dự thi môn toán được chọn vào đội tuyển HSG của tỉnh dự thi cấp Quốc gia, đây là học sinh thứ hai môn toán dự thi quốc gia của trường trong năm học này. Trước đó học sinh Nguyễn Tiến Dũng đã lọt vào đội tuyển môn toán dự thi cấp QUốc gia năm học 2016-2017.

TT Họ và tên Môn Lớp Điểm/Giải
1 Đỗ Thanh Bình Toán 12A1 38 điểm/Nhất
2 Lê Thị Hằng Nga Toán 11A1 20 điểm/Ba
3 Võ Thành Phát Toán 11A1 19 điểm/Ba
4 Ngô Thanh Liêm Toán 12A1 17 điểm/KK
5 Võ Trung Quân Toán 12A1 17 điểm/KK
6 Nguyễn Thế Phong Toán 11A1 16 điểm/KK
7 Nguyễn Đức Huy Vật lý 12A1 22 điểm/KK
8 Lê Thị Thùy Linh Vật lý 11A1 21 điểm/KK
9 Lương Thị Hằng Vật lý 12A2 13 điểm/KK
10 Nguyễn Thị Thu Uyên Hóa học 11A1 17 điểm/Ba
11 Nguyễn Minh Trí Hóa học 12A2 13,5 điểm/KK
12 Phạm Tấn Duy Hóa học 12A1 13 điểm/KK