Danh sách HSG các cuộc thi năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Kỳ thi Olympic truyền thống 10-3 năm 2021

TT HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN GIẢI
1 Phan Trần Thảo Nhi 10A1 Toán HCB
2 Nguyễn Đại Phú Sang 10A1 Toán HCB
3 Võ Thị Đông Nghi 10A1 Vật lí HCV
4 Ngô Viết Thanh 10A1 Vật lí HCĐ
5 Võ Phan Tiến Đạt 10A1 Hoá học HCB
6 Hồng Anh Dũng 11A1 Hóa học HCB
7 Lê Việt Anh 10A1 Ngữ văn HCB
8 Trần Nguyệt 10A1 Ngữ văn HCĐ
9 Nguyễn Vũ Thắng 10A2 Địa lí HCB
10 Lê Ý Nhi 10A1 Tiếng Anh HCĐ
11 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 10A3 GDCD HCĐ
12 Nguyễn Thị Hòa 10A5 GDCD HCĐ
13 Lê Quang Phúc 11A1 Toán HCĐ
14 Vũ Thị Thảo 11A1 Toán HCĐ
15 Đinh Hoàng Thuận 11A1 Vật lí HCĐ
16 Nguyễn Mạnh Như Tường 11A1 Vật lí HCĐ
17 Võ Nguyễn Huyền My 11A2 Ngữ văn HCV
18 Trần Nguyễn Dạ Ni 11A1 Ngữ văn HCV
19 Lê Thị Lanh 11A2 Ngừ văn HCV
20 Nguyễn Phan Đăng Khải 11A8 Lịch sử HCB
21 Phạm Phú Dũng 11A8 Địa lí HCV
22 Đặng Tuấn Ngọc An 11A2 Tiếng Anh HCB
23 Phan Thị Ly 11A2 GDCD HCV
24 Nguyễn Bích Trâm 11A2 GDCD HCĐ
25 Dương Đông Phương 11A2 GDCD HCĐ

2. Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh THPT và GDTX năm học 2020-2021 lớp 12

TT HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN GIẢI
1 Trần Nguyễn Dạ Ni 11A1 Ngữ văn Nhì
2 Võ Nguyễn Huyền My 11A2 Ngữ văn Nhì
3 Lê Thị Hồng Nhung 12A3 Ngữ văn Ba
4 Lê Thị Ngân Tuyền 12A1 Ngữ văn KK
5 Trương Hoàng Thắng 12A9 Lịch sử Nhì
6 Hoàng Lê Diệu Hương 12A3 Lịch sử KK
7 Nguyễn Mạnh Như Tường 11A1 Vật lí KK
8 Huỳnh Xuân Hải 12A1 Hóa học Ba
9 Hồng Anh Dũng 11A1 Hóa học KK
10 Đặng Tuấn Ngọc An 11A2 Tiếng Anh Ba
11 Nguyễn Thị Nhân 12A3 GDCD Ba
12 Võ Thị Như Quỳnh 12A10 GDCD Ba

3. Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật – Khởi nghiệp dành cho học sinh trung học tỉnh Đắk Lắk năm học 2020-2021

TT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI
1 Trần Trực 11A1 Ba
2 Hồng Anh Dũng 11A1

4. Hội khỏe Phù Đổng năm 2020

TT HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN GIẢI
1 Nguyễn Như Ngọc 12A3 Cờ vua nữ HCB
2 Trần Đăng Hiếu 12A4 Nhảy xa nam HCĐ