Nhạc : Vì tôi còn sống (HS Khánh Ngân lớp 10A2, HS Thanh Vỵ (cajon) lớp 10A5, Y Khánh (guitar), Năm học 2018-2019)

Lượt xem:

Đọc bài viết