Lịch thi đấu bóng đá nam khối THPT hội thao ngành GD 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

NGÀY GIỜ SÂN MÃ TRẬN ĐỘI TẠI
SÁNG THỨ NĂM
7/11
8h00 1 1A – 2A ĐÔNG DU TRẦN HƯNG ĐẠO ĐÔNG
DU
2 1B – 2B CAO NGUYÊN NGÔ GIA TỰ
9h00 1 1C – 2C TRẦN NHÂN TÔNG NG TẤT THÀNH
2 1D – 2D NG THÁI BÌNH CAO BÁ QUÁT
8h00 1 1E – 2E HOÀNG VIỆT NG T MINH KHAI HOÀNG
VIỆT
2 1F – 2F EA ROK NGUYỄN VĂN CỪ
9h00 1 3H – 4H KRONG ANA PHẠM VĂN ĐỒNG
2 1H – 2H PHAN ĐĂNG LƯU CĐSP
3 1G – 2G NG CÔNG TRỨ LÊ DUẨN
CHIỀU THỨ NĂM
7/11
15h 1 2A – 3A TRẦN HƯNG ĐẠO LÊ QUÝ ĐÔN ĐÔNG
DU
2 2B – 3B NGÔ GIA TỰ DH BMT
16h 1 2C – 3C NG TẤT THÀNH QUANG TRUNG
2 2D – 3D CAO BÁ QUÁT PHAN BỘI CHÂU
15h 1 2E – 3E NG T MINH KHAI VICTORY HOÀNG
VIỆT
2 2F – 3F NGUYỄN VĂN CỪ Y JUT
16h 1 1H – 4H PHAN ĐĂNG LƯU PHẠM VĂN ĐỒNG
2 2H – 3H CĐSP KRONG ANA
3 2G – 3G LÊ DUẨN LÝ TỰ TRỌNG
CHIỀU THỨ SÁU
8/11
15h 1 3A – 1A LÊ QUÝ ĐÔN ĐÔNG DU ĐÔNG
DU
2 3B – 1B DH BMT CAO NGUYÊN
16h 1 3C – 1C QUANG TRUNG TRẦN NHÂN TÔNG
2 3D – 1D PHAN BỘI CHÂU NG THÁI BÌNH
15h 1 3E – 1E VICTORY HOÀNG VIỆT HOÀNG
VIỆT
2 3F – 1F Y JUT EA ROK
16h 1 4H – 2H PHẠM VĂN ĐỒNG CĐSP
2 3H – 1H KRONG ANA PHAN ĐĂNG LƯU
3 3G – 1G LÝ TỰ TRỌNG NG CÔNG TRỨ
SÁNG THỨ BẢY
9/11
8h00 1  1/16 – T1 1A 2H ĐÔNG
DU
2  1/16 – T2 1B 2G
9h00 1  1/16 – T3 1C 2F
2  1/16 – T4 1D 2E
8h00 1  1/16 – T5 1E 2D HOÀNG
VIỆT
2  1/16 – T6 1F 2C
9h00 1  1/16 – T7 1G 2B
2  1/16 – T8 1H 2A
CHIỀU THỨ BẢY
9/11
15h00 1 V 1/8 T1 THẮNG 1/16 T1 THẮNG 1/16 T2 ĐÔNG
DU
2 V 1/8 T2 THẮNG 1/16 T3 THẮNG 1/16 T4
15h00 1 V 1/8 T3 THẮNG 1/16 T5 THẮNG 1/16 T6 HOÀNG
VIỆT
2 V 1/8 T4 THẮNG 1/16 T7 THẮNG 1/16 T8
SÁNG CHỦ NHẬT
10/11
8h00 1 BK1 THẮNG V 1/8 T1 THẮNG V 1/8 T2 ĐÔNG
DU
9h00 2 BK2 THẮNG V 1/8 T3 THẮNG V 1/8 T4
CHIỀU CHỦ NHẬT
10/11
13h00 1 CK THẮNG BK1 THẮNG BK2 HOÀNG
VIỆT