Ký ức 12A5 năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Lớp 12A5 khoá 2016 – 2019

Giáo viên chủ nhiệm: Cô Bùi Thị Ngọc Tú

 

Nguồn: Facebook