Ký ức 12A2 năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Lớp 12A2 khoá 2016-2019

Giáo viên chủ nhiệm: Cô Hoàng Hương Thảo

 

Nguồn ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Khánh