Kết quả học sinh giỏi tỉnh THPT lớp 12 năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2018-2019 trường THPT Krông Ana tham gia kì thi học sinh giỏi THPT tỉnh Đăk Lăk với 31 thí sinh. Trong đó đạt 12 giải, đặc biệt có 1 giải nhất của em Trương Quốc Dũng lớp 12A8 môn Địa lý 12

STT Họ và tên Đang học Môn ĐKDT Điểm thi Xếp giải
1 Trương Quốc Dũng 12 Địa lí 18 Nhất
2 Nguyễn Thị Ngọc Hoài 11 Hóa học 16 Nhì
3 Huỳnh Huy Hoàng 12 Hóa học 14.6 Nhì
4 Đỗ Nguyên Vũ 12 Địa lí 12.25 Ba
5 Hoàng Thị Ngọc Thanh 11 Vật lí 10.75 Ba
6 Bùi Quỳnh Hoa 11 Tiếng Anh 119.25 Ba
7 Trần Hải Hoài Ân 12 Tiếng Anh 115.5 Ba
8 Nguyễn Thị Ngọc Hân 12 Lịch sử 10.25 KK
9 Nguyễn Văn Hoàng 12 Lịch sử 10.25 KK
10 Nguyễn Kim Ngân 11 Toán 10.75 KK
11 Hoàng Thị Ngọc Thảo 12 Hóa học 11.25 KK
12 Trương Sỹ Quảng 11 Tin học 10.4 KK