Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện các văn bản chỉ đạo: Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 25/5/2014 bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh. Kế hoạch số 2775/KH-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của UBND Tỉnh Đắk Lắk về việc tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2018-2019; Quyết định số 191/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc giao kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019; Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của UBND huyện Krông Ana về việc phân tuyến tuyển sinh đối với các trường Mầm non, Phổ thông trên địa bàn huyện Krông Ana. Trường THPT Krông Ana lập kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2018–2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 420 học sinh;

2. Địa bàn tuyển sinh

Học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Điền; xã Bình Hòa; xã Dur Kmăn; Thị trấn Buôn Trấp bao gồm Thôn 1, Thôn 2, các TDP 1, 2, 3, 7.

3. Đối tượng tuyển sinh

Tất cả học sinh đã tốt nghiệp THCS trong độ tuổi quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và phổ thông có nhiều cấp học; có hồ sơ hợp lệ, nộp đúng thời gian quy định và thuộc địa bàn tuyển sinh.

4. Hồ sơ dự tuyển

a) Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển: Do Sở GDĐT phát hành (học sinh nhận tại các trường THCS).

b) Bản sao giấy khai sinh (bản photo công chứng là không hợp lệ).

c) Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời chương trình phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên trong năm dự tuyển.

d) Bản chính Học bạ trung học cơ sở.

đ) Bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu.

e) Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp.

g) 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm, ghi họ và tên, ngày sinh, học sinh trường và bỏ vào túi ni lông (kiểu ảnh chứng minh nhân dân).

h) Ghi số điện thoại cá nhân hoặc gia đình lên bìa hồ sơ.

5. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

6. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích

a) Tuyển thẳng

– Nguyên tắc tuyển thẳng: Chỉ tuyển thẳng các học sinh thuộc tuyến tuyển sinh.

+ Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp trung học cơ sở.

+ Học sinh là người dân tộc rất ít người (thực hiện theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Gồm 9 dân tộc: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao).

+ Học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận khuyết tật theo Điều 19 của Luật Người khuyết tật).

+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

b) Chế độ ưu tiên

Cộng 1,5 điểm cho Nhóm đối tượng 1: Con liệt sĩ; Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

Cộng 1,0 điểm cho Nhóm đối tượng 2: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

Cộng 0,5 điểm cho Nhóm đối tượng 3: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; Người dân tộc thiểu số; Người học đang sinh sống và học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã đặc biệt khó khăn (Thôn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

– Những học sinh có nhiều chế độ ưu tiên khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại ưu tiên cao nhất.

c) Chế độ khuyến khích

– Chế độ cộng điểm khuyến khích đối với học sinh thi nghề phổ thông: Loại Giỏi cộng 1,5 điểm, loại Khá cộng 1,0 điểm và loại Trung bình cộng 0,5 điểm.

7. Cách tính điểm tuyển sinh và nguyên tắc xét tuyển

a. Cách tính điểm

Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh trung học cơ sở được tính như sau:

– Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm.

– Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm.

– Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm.

– Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm.

– Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm.

– Các trường hợp còn lại: 5 điểm.

Điểm xét tuyển là tổng số điểm của:

– Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở.

– Điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích.

b. Nguyên tắc xét tuyển

Xét theo điểm xét tuyển sinh từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu. Nếu nhiều học sinh có điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9.

8. Thời gian

– Từ ngày 17/5/2018 đến ngày 20/5/2018: Nhà trường phối hợp với các trường THCS, trường PTDT NT huyện Krông Ana thông báo kế hoạch tuyển sinh, hướng dẫn học sinh đăng ký dự tuyển và bàn giao mẫu hồ sơ đăng ký tuyển sinh.

– Từ ngày 01/6/2018 đến ngày 10/6/2018:

+ Nhận bàn giao hồ sơ tại các trường THCS và trường PTDT NT huyện Krông Ana.

+ Các thí sinh tự do tự nộp hồ sơ tại Văn phòng nhà trường.

– Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 19/6/2018: Học sinh đến trường THPT Krông Ana kiểm dò thông tin đăng ký dự tuyển niêm yết tại bảng tin nhà trường, bổ sung và điều chỉnh hồ sơ.

– Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 18/7/2018: Xét tuyển.

– Ngày 20/7/2018: Nộp hồ sơ xét tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Dự kiến trước ngày 03/8/2018: Công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt.

– Ngày 6/8/2018: Tập trung học sinh khối 10 trúng tuyển tại trường THPT Krông Ana.