Kế hoạch phát triển website THPT Krông Ana

Lượt xem:

Đọc bài viết

Được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường, website trường THPT Krông Ana triển khai việc nhận bài đăng trong năm học 2018–2019 như sau :

– Tác giả :

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, học sinh, cựu học sinh, cha mẹ học sinh.

– Nội dung :

+ Tác phẩm nghệ thuật tự trình bày, cảm nghĩ, bài văn điểm cao, thơ hay (tự viết), quan điểm, góc nhìn, các phát hiện, sáng kiến…về cuộc sống, tổ quốc, nhà trường, thầy cô, bạn bè, kiến thức…

+ Thiết kế banner cho web theo chủ đề chào mừng ngày lễ lớn.

+ Đưa tin tức, ảnh, có nội dung trong huyện.

+ Không được copy từ mọi nguồn.

+ Thông tin quảng cáo từ cá nhân, tổ chức.

+ Thống nhất dùng bộ mã unicode, text trên file Word, hình ảnh để riêng trong cùng folder đồng thời chèn vào bài viết.

+ Các bài viết được duyệt trước khi đăng.

– Kinh phí:

+ Đưa tin, thiết kế banner, tác phẩm nghệ thuật thông thường: 30.000 đồng đến 50.000 đồng/lượt tùy chất lượng bài viết. Các bài đặc biệt : 200.000 đồng/lượt.

+ Quảng cáo 100.000 đồng đến 500.000 đồng/năm tùy nội dung.

– Bài viết gửi về: bài viết gửi về ngvdmail@gmail.com (09.789.50001 hoặc 094.987.1315, thầy Dũng)