Hoa nắng sân trường (Cô Nguyễn Thị Hồng, GV Tổ Ngữ văn)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều nay lạc bước sân trường

Thoảng hương hoa sữa vấn vương cõi lòng.

Rợp trời sắc trắng tình trong

Ngập ngừng e ấp nhủ lòng khó quên.

Nắng trời má cứ ửng lên…

Gió heo may gọi bên thềm sợi thương.

Nhặt về giọt trắng tinh sương

Ép vào trang vở mùi hương hẹn hò.

Tím trang nhật kí học trò

Sân trường hoa, nắng, con đường, góc quen…

Kỉ niệm chẳng gọi thành tên

Nhuộm vàng nỗi nhớ dịu êm mái trường.