Những hình ảnh đáng nhớ của thầy và trò Trường THPT Krông Ana trong Ngày hội HSSV 05,06/01/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Xem đầy đủ ảnh và tải về tại link sau (copy và dán vào cửa sổ mới):

https://drive.google.com/open?id=1aNcGZdTd54m43SWbWZZN-G5LuGaCV3CK