Hướng dẫn tự học môn Tin học

Hướng dẫn tự học môn Tin học

Lượt xem:

tin hoc [...]
Hướng dẫn tự học môn QP-AN

Hướng dẫn tự học môn QP-AN

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn tụ học môn Thể dục

Hướng dẫn tụ học môn Thể dục

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn tự học môn Công nghệ 11,12

Hướng dẫn tự học môn Công nghệ 11,12

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn tự học môn Công nghệ 10

Hướng dẫn tự học môn Công nghệ 10

Lượt xem:

[...]
LICH DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH ĐẮK LẮK

LICH DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH ĐẮK LẮK

Lượt xem:

[...]
THÔNG BÁO MẬT KHẨU (PASSWORD) VÀO HỌC K10,11,12 LÀ: 123456

THÔNG BÁO MẬT KHẨU (PASSWORD) VÀO HỌC K10,11,12 LÀ: 123456

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU HỌC QUA INTERNET TUẦN 34 (06/4 – 10/4/2020)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC QUA INTERNET TUẦN 34 (06/4 – 10/4/2020)

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU HỌC QUA INTERNET NGÀY 02,03/4/2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC QUA INTERNET NGÀY 02,03/4/2020

Lượt xem:

[...]
THƠI KHÓA BIỂU VÀ ID HỌC QUA INTERNET TUẦN 33 (30/3-03/4/2020)

THƠI KHÓA BIỂU VÀ ID HỌC QUA INTERNET TUẦN 33 (30/3-03/4/2020)

Lượt xem:

[...]
Lịch KTTT HK 2 (đã điều chỉnh)

Lịch KTTT HK 2 (đã điều chỉnh)

Lượt xem:

[...]