Thông báo về việc tham gia “Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam” năm 2020

Xem: Tải:


Trường THPT Krông Ana thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Nếu cá nhân nào có đề tài về Sáng tạo khoa học công nghệ đã được Hội đồng nghiệm thu xếp loại từ “Đạt” trở lên, chưa tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thì liên hệ nhà trường (PHT- Mạnh), để làm hồ sơ dự thi Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020. Thời gian trước ngày 30 tháng 9 năm 2020./.