Trường THPT Krông Ana | Albums hình
 
BANME ANTI DDOS
Album Kỷ yếu 30 năm hình thành và phát triển » Xem Album chứa ảnh 1482334292.nv (Ngày đăng 21.12.2016 - 228 lần xem)

Hình trước « Xem trình diễn ảnh » Hình kế tiếpNắng sân trường
 

Hình ảnh khác cùng album
» Xem tất cả
 
Danh sách albums
Ảnh thành viên, các hoạt động...
(294 ảnh)
Ảnh thành viên, các hoạt động...
(10.07.2011)
Tổng kết năm học 2008-2009
(22 ảnh)
Tổng kết năm học 2008-2009
(10.07.2011)
Ảnh chụp mùa hè năm 2010
(13 ảnh)
Ảnh chụp mùa hè năm 2010
(10.07.2011)
Khai giảng năm học 2010-2011
(32 ảnh)
Khai giảng năm học 2010-2011
(10.07.2011)
Văn nghệ 2010-2011
(30 ảnh)
Văn nghệ 2010-2011
(14.07.2011)
Đường lên đỉnh Olympia 2010-2011
(7 ảnh)
Đường lên đỉnh Olympia 2010-2011
(14.07.2011)
Hội trại 09/01/2010
(41 ảnh)
Hội trại 09/01/2010
(15.07.2011)
Lễ tri ân và trưởng thành năm 2010-2011
(12 ảnh)
Lễ tri ân và trưởng thành năm 2010-2011
(18.07.2011)
Sơ kết học kì I năm học 2010-2011
(16 ảnh)
Sơ kết học kì I năm học 2010-2011
(14.07.2011)
Lớp 12A1 năm học 2010-2011
(22 ảnh)
Lớp 12A1 năm học 2010-2011
(10.07.2011)
Lớp 10A9 năm học 2009-2010
(4 ảnh)
Lớp 10A9 năm học 2009-2010
(15.07.2011)
Lớp 12D năm học 2008-2009
(9 ảnh)
Lớp 12D năm học 2008-2009
(10.07.2011)
Lớp 12A10 năm học 2009-2010
(3 ảnh)
Lớp 12A10 năm học 2009-2010
(15.07.2011)
Lớp 12A11 năm học 2009-2010
(17 ảnh)
Lớp 12A11 năm học 2009-2010
(15.07.2011)
Lớp 12E năm học 2001-2002
(3 ảnh)
Lớp 12E năm học 2001-2002
(17.07.2011)
Lớp 12A3 năm học 2008-2009
(18 ảnh)
Lớp 12A3 năm học 2008-2009
(21.07.2011)
Lớp 12A2 năm học 2010-2011
(3 ảnh)
Lớp 12A2 năm học 2010-2011
(01.08.2011)
Lớp 12A11 năm học 2010-2011
(9 ảnh)
Lớp 12A11 năm học 2010-2011
(04.08.2011)
Lớp 12A13 năm học 2010-2011
(21 ảnh)
Lớp 12A13 năm học 2010-2011
(21.08.2011)
Lớp 12A1 năm học 2009-2010
(20 ảnh)
Lớp 12A1 năm học 2009-2010
(22.08.2011)
Lớp 12A4 năm học 2010-2011
(13 ảnh)
Lớp 12A4 năm học 2010-2011
(05.09.2011)
ĐH Chi Đoàn GV năm 2011-2012
(20 ảnh)
ĐH Chi Đoàn GV năm 2011-2012
(08.09.2011)
ĐH các Chi đoàn 2011-2012
(34 ảnh)
ĐH các Chi đoàn 2011-2012
(10.09.2011)
Lớp 10A2 năm học 2009-2010
(3 ảnh)
Lớp 10A2 năm học 2009-2010
(15.09.2011)
Lớp 11a10 năm học 2011-2012
(8 ảnh)
Lớp 11a10 năm học 2011-2012
(16.10.2011)
Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
(18 ảnh)
Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
(22.10.2011)
Hình ảnh duyệt văn nghệ (13/11)
(35 ảnh)
Hình ảnh duyệt văn nghệ (13/11)
(14.11.2011)
Lớp 11A11_Năm 2011-2012
(2 ảnh)
Lớp 11A11_Năm 2011-2012
(06.12.2011)
Lớp 12A10 năm học 2011-2012
(16 ảnh)
Lớp 12A10 năm học 2011-2012
(09.12.2011)
Hội thi học sinh thanh lịch 2012
(34 ảnh)
Hội thi học sinh thanh lịch 2012
(19.03.2012)
Khai giảng năm học 2011-2012
(12 ảnh)
Khai giảng năm học 2011-2012
(24.04.2012)
Sơ kết HK1 2011-2012 + Đón trường chuẩn quốc gia
(99 ảnh)
Sơ kết HK1 2011-2012 + Đón trường chuẩn quốc gia
(24.04.2012)
Đường lên đỉnh Olympia 2011-2012
(12 ảnh)
Đường lên đỉnh Olympia 2011-2012
(24.04.2012)
Hiến máu nhân đạo 2011-2012
(9 ảnh)
Hiến máu nhân đạo 2011-2012
(24.04.2012)
Lớp 12A2 năm học 2011-2012
(52 ảnh)
Lớp 12A2 năm học 2011-2012
(21.05.2012)
Lớp 12A8 năm học 2011-2012
(19 ảnh)
Lớp 12A8 năm học 2011-2012
(23.06.2012)
Đại hội Chi đoàn năm 2012-2013
(136 ảnh)
Đại hội Chi đoàn năm 2012-2013
(26.08.2012)
Họp BTV, BCH Đoàn trường mở rộng (28/8)
(8 ảnh)
Họp BTV, BCH Đoàn trường mở rộng (28/8)
(28.08.2012)
Đại hội Chi đoàn Giáo viên (2012-2013)
(33 ảnh)
Đại hội Chi đoàn Giáo viên (2012-2013)
(19.09.2012)
Đại hội Đoàn trường (2012-2013)
(62 ảnh)
Đại hội Đoàn trường (2012-2013)
(19.09.2012)
Lớp 11A12 năm học 2012-2013
(23 ảnh)
Lớp 11A12 năm học 2012-2013
(22.10.2012)
Hoạt động tình nguyện tại Buôn Chuôi 10/2012
(6 ảnh)
Hoạt động tình nguyện tại Buôn Chuôi 10/2012
(23.10.2012)
THPT Krông Ana từ năm 2000 đến 2010
(815 ảnh)
THPT Krông Ana từ năm 2000 đến 2010
(28.12.2012)
Lớp 12A3 năm học 2012-2013
(3 ảnh)
Lớp 12A3 năm học 2012-2013
(24.05.2013)
Kỉ niệm 20-11-2014
(40 ảnh)
Kỉ niệm 20-11-2014
(26.10.2016)
Thi KHKT NH 2015-2016
(7 ảnh)
Thi KHKT NH 2015-2016
(26.10.2016)
Tổng kết năm học 2013-2014
(22 ảnh)
Tổng kết năm học 2013-2014
(26.10.2016)
Khai giảng năm học 2015-2016
(34 ảnh)
Khai giảng năm học 2015-2016
(26.10.2016)
Kỉ niệm 20-11-2015
(22 ảnh)
Kỉ niệm 20-11-2015
(26.10.2016)
Trung thu 2015
(29 ảnh)
Trung thu 2015
(26.10.2016)
Duyệt văn nghệ năm học 2015-2016
(307 ảnh)
Duyệt văn nghệ năm học 2015-2016
(26.10.2016)
Hội khỏe phù đổng NH 2015-2016
(19 ảnh)
Hội khỏe phù đổng NH 2015-2016
(26.10.2016)
Hội nghị CBCCVC 2015-2016
(15 ảnh)
Hội nghị CBCCVC 2015-2016
(26.10.2016)
Ngoại khóa tiếng Anh 2015-2016
(8 ảnh)
Ngoại khóa tiếng Anh 2015-2016
(26.10.2016)
Tuyên truyền ATGT 2015-2016
(13 ảnh)
Tuyên truyền ATGT 2015-2016
(26.10.2016)
Hội thi văn nghệ ngành GD 2015-2016
(26 ảnh)
Hội thi văn nghệ ngành GD 2015-2016
(26.10.2016)
Hội nghị CBCCVC 2016-2017
(43 ảnh)
Hội nghị CBCCVC 2016-2017
(07.11.2016)
Kỷ yếu 30 năm hình thành và phát triển
(123 ảnh)
Kỷ yếu 30 năm hình thành và phát triển
(21.12.2016)

 
 


http://thptkrongana.edu.vn phát triển bởi ngvdmail@gmail.com từ 01/03/2010.