BẢNG VÀNG THI ĐẠI HỌC (THPT QG) CÁC NĂM

CÁC HS CÓ ĐIỂM THI CAO NHẤT

(Điểm thi ĐH (THPT QG) tùy thuộc vào mức độ khó của đề trong năm đó, so sánh điểm giữa các năm chỉ là tương đối. HS có thông tin gửi vào email ngvdmail@gmail.com để thống kê được đầy đủ hơn.)
TT
HỌ VÀ TÊN
LỚP
NĂM
KHỐI
ĐIỂM
 1 
 Nguyễn Tiến Dũng 
 12A1 
 2017 
 A 
 28.55 
 2 
 Nguyễn Kim Ngân 
 12A5 
 2020 
 A0 
 28.3 
 3 
 Trần Thị Lan 
 12A1 
 2017 
 B 
 28.25 
 4 
 Trần Thị Phương Mây 
 12A11 
 2020 
 A0 
 28.15 
 5 
 Đỗ Thanh Bình 
 12A1 
 2017 
 A 
 27.85 
 6 
 Võ Nguyễn Hồng Hoa 
 12A1 
 2020 
 C0 
 27.75 
 7 
 Nguyễn Thị Ngọc Hoài 
 12A5 
 2020 
 B0 
 27.7 
 8 
 Võ Thị Hà 
 12A4 
 2017 
 B 
 27.55 
 9 
 Nguyễn Thị Hải Vân 
 12A1 
 2013 
 B 
 27.5 
 10 
 Nguyễn Đức Lân 
 12A1 
 2013 
 B 
 27.5 
 11 
 Nguyễn Minh Trí 
 12A2 
 2017 
 A 
 27.5 
 12 
 Ngô Thanh Liêm 
 12A1 
 2017 
 A 
 27.45 
 13 
 Trần Linh Nhi 
 12A5 
 2020 
 A0 
 27.45 
 14 
 Phạm Huy Hoàng 
  
 2015 
 A 
 27.25 
 15 
 Nguyễn Huy Hoàng 
 12A10 
 2021 
 C0 
 27.25 
 16 
 Nguyễn Phương Lam 
 12A1 
 2021 
 B0 
 27.2 
 17 
 Nguyễn Thị Khánh Huyền 
 12A2 
 2021 
 D0 
 27.15 
 18 
 Phạm Tấn Duy 
 12A1 
 2017 
 B 
 27.1 
 19 
 Trần Thị Dung 
 12A2 
 2010 
 B 
 27 
 20 
 Nguyễn Thị Thanh Xuân 
 12A1 
 2013 
 B 
 27 
 21 
 Nguyễn Văn Phước 
 12A1 
 2013 
 B 
 27 
 22 
 Lê Tôn Bảo 
  
 2015 
 B 
 27 
 23 
 Nguyễn Đăng Quyền 
  
 2015 
 A 
 27 
 24 
 Lê Thị Ngân Tuyền 
 12A1 
 2021 
 C0 
 27 
 25 
 Nguyễn Phước Quý Châu 
 12A1 
 2021 
 D0 
 26.95 
 26 
 Trần Thị Mai Huyền 
 12A5 
 2020 
 A0 
 26.85 
 27 
 Phạm Thị Mỹ Sương 
 12A5 
 2020 
 A0 
 26.85 
 28 
 Hoàng Thị Ngọc Thanh 
 12A5 
 2020 
 A0 
 26.85 
 29 
 Nguyễn Đức Huy 
 12A1 
 2017 
 A 
 26.8 
 30 
 Nguyễn Thị Bảo Hân 
 12A10 
 2019 
  B0 
 26.65 
 31 
 Võ Quỳnh Mai 
 12A1 
 2017 
 A 
 26.6 
 32 
 Nguyễn Minh Vũ 
 12A2 
 2021 
 A0 
 26.6 
 33 
 Bùi Đặng Hồng Duyên 
 12A10 
 2019 
  B0 
 26.55 
 34 
 Trịnh Quốc Cường 
 12A3 
 2020 
 A0 
 26.55 
 35 
 Phan Thuý Huyền 
 12A5 
 2020 
 A1 
 26.55 
 36 
 Phan Thị Thanh Tuyền 
 12A1 
 2021 
 D0 
 26.55 
 37 
 Thuỷ Hồng Phát 
 12A1 
 2021 
 D0 
 26.55 
 38 
 Nguyễn Trọng Nhân 
 12A1 
 2013 
 A 
 26.5 
 39 
 Nguyễn Văn Phước 
 12A1 
 2013 
 A 
 26.5 
 40 
 Phạm Sơn Hải 
 12A1 
 2017 
 C 
 26.5 
 41 
 Nguyễn Thế Phong 
 12A1 
 2018 
 A0 
 26.5 
 42 
 Trần Thị Mỹ Duyên 
 12A2 
 2021 
 A1 
 26.5 
 43 
 Trương Hoàng Thắng 
 12A9 
 2021 
 C0 
 26.5 
 44 
 Võ Trung Quân 
 12A1 
 2017 
 A 
 26.45 
 45 
 Trần Thị Thuỳ Trang 
 12A4 
 2017 
 A1 
 26.4 
 46 
 Huỳnh Thị Ý Nhi 
 12A3 
 2020 
 A0 
 26.4 
 47 
 Nguyễn Thanh Mai 
 12A5 
 2020 
 D0 
 26.3 
 48 
 Phan Quỳnh Như 
 12A1 
 2021 
 D0 
 26.3 
 49 
 La Ngọc Trung 
 12A1 
 2013 
 b 
 26.25 
 50 
 Nguyễn Ngọc Ánh 
  
 2015 
 A 
 26.25 
 51 
 Nguyễn Diệu Hiền 
  
 2015 
 B 
 26.25 
 52 
 Nguyễn Thị Thanh 
 12A2 
 2017 
 C 
 26.25 
 53 
 Hồ Thị Minh Thư 
 12A9 
 2021 
 C0 
 26.25 
 54 
 Bùi Khắc Chung 
 12A9 
 2021 
 C0 
 26.25 
 55 
 Trần Thanh Nam 
  
 2016 
 A 
 26.15 
 56 
 Bùi Quỳnh Hoa 
 12A3 
 2020 
 A1 
 26.15 
 57 
 Hoàng Thị Quỳnh Trâm 
 12A1 
 2017 
 B 
 26.1 
 58 
 Nguyễn Tấn Công 
 12A5 
 2020 
 B0 
 26.1 
 59 
 Trần Thanh Sang 
  
 2016 
 B 
 26.05 
 60 
 Huỳnh Đức Thuận 
 12A5 
 2020 
 A0 
 26.05 
 61 
 Trần Thị Dung 
 12A2 
 2010 
 A 
 26 
 62 
 Phạm Thị Hoa Tiên 
 12A 
 1997 
 A 
 26 
 63 
 La Ngọc Trung 
 12A1 
 2013 
 a 
 26 
 64 
 Bùi Thị Huyền 
 12a1 
 2014 
 A 
 26 
 65 
 Lê Quang Huy 
  
 2015 
 A 
 26 
 66 
 Nguyễn Giáng My 
  
 2015 
 B 
 26 
 67 
 Lộ Thị Kiều My 
 12A5 
 2020 
 A1 
 26 
 68 
 Dương Thị Kim Trang 
 12A5 
 2020 
 A0 
 25.9 
 69 
 Mai Phương Anh 
 12A1 
 2017 
 D 
 25.85 
 70 
 Đặng Thị Kiều Trinh 
 12A1 
 2017 
 A 
 25.85 
 71 
 Lương Thị Hằng 
 12A2 
 2017 
 A 
 25.85 
 72 
 Hoàng Thị Yên 
 12A5 
 2020 
 A0 
 25.85 
 73 
 Trần Phan Quốc 
 12A1 
 2021 
 A0 
 25.85 
 74 
 Trương Quang Chiến 
 12A1 
 2020 
 C0 
 25.83 
 75 
 Nguyễn Thị Thu Uyên 
 12A1 
 2018 
 A0 
 25.8 
 76 
 Đặng Thị Tường Vy 
 12A5 
 2020 
 A0 
 25.8 
 77 
 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 
 12A1 
 2020 
 D0 
 25.8 
 78 
 Nguyễn Thái An 
 12A1 
 2021 
 A1 
 25.8 
 79 
 Huỳnh Xuân Hải 
 12A1 
 2021 
 A0 
 25.8 
 80 
 Phạm Việt Phong 
 12A4 
 2017 
 A 
 25.75 
 81 
 Lê Đình Vinh 
 12A8 
 2021 
 C0 
 25.75 
 82 
 Văn Thị Kim Dung 
  
 2016 
 B 
 25.7 
 83 
 Nguyễn Thị Phương Thảo 
 12A1 
 2017 
 A 
 25.7 
 84 
 Nguyễn Ngọc Diệu Linh 
 12A1 
 2021 
 A1 
 25.7 
 85 
 Nguyễn Đức Duy 
 12A1 
 2017 
 B 
 25.65 
 86 
 Lý Ngọc Thanh Tú 
 12A5 
 2020 
 D0 
 25.65 
 87 
 Hồ Thu Trang 
 12A1 
 2017 
 B 
 25.55 
 88 
 Phạm Thị Hà 
 12A5 
 2020 
 A0 
 25.55 
 89 
 Phạm Nguyễn Mai Chi 
 12A2 
 2021 
 D0 
 25.55 
 90 
 Cao Thị Thu Thủy 
 12A1 
 2013 
 B 
 25.5 
 91 
 Trần Thị Cẩm Ly 
 12A2 
 2021 
 A0 
 25.5 
 92 
 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 
 12A2 
 2021 
 A0 
 25.5 
 93 
 Lê Quang Vũ 
 12A2 
 2021 
 A0 
 25.5 
 94 
 Đoàn Mạnh Hùng 
  
 2016 
 A 
 25.45 
 95 
 Hoàng Thị Kim Loan 
 12A5 
 2020 
 A0 
 25.45 
 96 
 Hoàng Lê Diệu Hương 
 12A3 
 2021 
 D0 
 25.4 
 97 
 Võ Huy Hoàng 
 12A1 
 2021 
 A0 
 25.4 
 98 
 Nguyễn Hoàng Dương 
 12A1 
 2017 
 A 
 25.35 
 99 
 Nguyễn Thị Thu Hằng 
 12A1 
 2021 
 A0 
 25.35 
 100 
 Nguyễn Anh Châu 
 12A1 
 2021 
 B0 
 25.3